Loading...
mc.abyssal.cz
Click to copy IP
Loading...
discord.gg/rRVz7Vu
Click to join
Internet Explorer: Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
Vítej na stránce s pravidly
Klikni na příslušnou kategorii vlevo pro zobrazení konkrétních pravidel daného serveru.

Na každém z našich serverů platí všeobecná pravidla.

Odkazy:
Všeobecná pravidla - Platí pro všechny platformy projektu Abyssal
 1. Registrací v síti Abyssal souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
 2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony EU a České republiky nebo Slovenské republiky.
 3. Veškerá data serveru, jsou majetkem projektu Abyssal a při jakémkoliv úmyslném či neúmyslném poškození nebo ztrátě, nemá hráč právo na náhradu škody jakýmkoliv způsobem.
 4. Za nezletilého hráče a veškeré jeho činy zodpovídá jeho zákonný zástupce.
 5. V případě poskytnutí přihlašovacích údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody.
 6. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat s výhodami na serveru, herními účty, herní měnou a předměty za kteroukoliv reálnou měnu nebo kredity.
 7. Je zakázáno poškozovat server jakýmkoliv způsobem.
 8. Při nalezení chyby na jakékoliv platformě projektu Abyssal je hráč povinen danou chybu ohlásit, nezneužívat a nešířit mezi ostatní hráče.
 9. Je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné či sexuální a neetické chování a vyjadřování narážek přímo na sexuální tématiku či jakoukoli výše zmíněnou jakýmkoliv způsobem.
 10. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti.
 11. Na minecraft serveru a službách s ním souvisejícími, které spadají pod projekt Abyssal, je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
 12. Na všech platformách projektu Abyssal je zakázané psát jinými jazyky, než je čeština, slovenština a angličtina.
 13. Je zakázáno používat nepovolené modifikace hry Minecraft. (Nepovolenými modifikacemi se myslí jakékoliv modifikace, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním. (obecné základně hráčů.))
 14. Hráči, který nemá zakoupenou originální verzi minecraftu v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem originální kopie hry Minecraft nebude poskytnuta žádná podpora.
 15. Je zakázáno hrát za více než 1 herní účet za účelem získání výhod, nebo obcházení trestu.
 16. Je zakázáno používat nevhodný nick, či podobný nick člena týmu.
 17. Je zakázáno spamovat jak ve veřejném, tak v soukromém chatu projektu Abyssal. Neplatí pro zprávy s prodlevou delší, než je 15 vteřin.
 18. Je zakázáno využívat autoclickerů, maker, tape-ingů a ostatních jakýchkoli ostatních nastavení myši či hry, nebo jakékoli zatěžování myši.
 19. Pro nahlášení hráče slouží tickety na Discord serveru.
 20. Je zakázáno navádět hráče k porušovaní pravidel dále k použití příkazů či klávesových zkratek, které jim mohou uškodit.
 21. Při změně Minecraftového jména se převádí data pouze, jedná-li se o změny: origo -> origo, warez -> origo. Při změně warez -> warez hráč nemá nárok na přenos dat.
 22. Je zakázáno obviňovat hráče bez důkazu.
 23. Důkazy se rozumí snímky obrazovky nebo videa, která se dají dobře posoudit a zobrazují datum a čas dané události. Nikoliv svědek či vystřižená část logu. Důkaz starší 7 dnů od události, na kterou odkazuje, bude označen za neplatný.
 24. Je nepřípustné podávat falešné nebo jinak upravené důkazy.
 25. Je zakázáno, jakkoliv obcházet trest.
 26. Je zakázáno hledat a zneužívat chyb, mezer popř. přejímání významu určitých slov v pravidlech.
 27. Pokud hráč poruší pravidla projektu Abyssal, bude patřičně potrestán dle interní banovací tabulky Admin Teamu. Konečnou sazbu trestu určuje člen, který ho uděluje.
 28. Pravidla může vedení kdykoli změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
 29. Vedení projektu si vyhrazuje veškerá práva na udělení trestu, dle vlastního uvážení.
Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy) 
 1. Veškerá data uchovává projekt Abyssal.cz na svých uložištích poskytovaných společností Hetzner Online GmbH (www.hetzner.com). Data jsou ochráněna proti zneužití a hesla šifrována jednosměrnou šifrou.
 2. Na webových stránkách shromažďujeme následující data: přístupová IP adresa, nickname (přezdívka), e-mailová adresa, uživatelsky zvolené heslo a dobrovolně zadané volitelné údaje.
 3. Ke správné funkci webu Vám do prohlížeče jsou ukládány soubory cookies. K udělení souhlasu s jejich ukládáním jste vyzváni při první návštěvě webu. Souhlas je zcela dobrovolný, mějte ale na paměti, že bez něj vám nemusí fungovat všechny funkce.
 4. E-mailová adresa, kterou zadáte při registraci na našich webových stránkách, nebude nikdy zveřejněna, ale bude dostupná vedení za účelem administračních úkonů.
 5. Volitelná pole si každý uživatel může vyplnit dobrovolně dle sebe. Jsou viditelná pro všechny ostatní uživatele webu.
 6. Na minecraftovém serveru sbíráme následující údaje: přístupová IP adresa, registrační IP adresa, nickname (přezdívka), uživatelsky zvolené heslo, historie chatů, textů na cedulkách, privátních zpráv a zadaných příkazů.
 7. Přístupy k vašim údajům na serveru mají v omezené míře pouze pověření členi týmu.
 8. Na discordu nejsou shromažďována žádná data kromě vašeho nicku a aktuálního avatara. Změnou avataru dojde automaticky ke smazání předchozího uloženého.
 9. Na teamspeaku jsou shromažďována následující data: nickname (přezdívka), přístupová IP adresa, UUID (Unique Identifier  - sloužící pro Vaši identifikaci).
 10. Na webovém obchodu (store.abyssal.cz) shromažďujeme veškeré údaje zadané při objednávce, tj. adresa, jméno, příjmení, nickname (přezdívka) a e-mail. Tato data jsou přístupná pouze vedení projektu Abyssal.cz. Pro účely transakce jsou platební údaje zpracovávány bránou společnosti GoPay s.r.o. (www.gopay.cz) Obchodní podmínky viz zde
 11. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu využívání služeb projektu Abyssal.cz a nejdéle pak 3 roky od vašeho posledního přihlášení. V případě závažných porušení pravidel serveru mohou být osobní údaje uloženy déle, v žádném případě ale nikoliv déle než 6 let.
 12. Uživatelé mají právo na sdílení soukromých hlasových či textových zpráv/snímků obrazovky druhých uživatelů bez svolení pouze tehdy, kdy jsou předmětem důkazního materiálu.
 13. V souladu s nařízením GDPR máte následující práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
  • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
  • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
  Pokud si přejete využít svá práva, kontaktujte vedení projektu Abyssal.cz skrze oficiální Discord server projektu v kanálu #tickety (Komunikace s vedením).
 14. V případě, že máte podezření na nezákonnost zpracování vašich údajů, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
Web a Fórum
1.    Po každém uživateli vyžadujeme, aby si před zveřejněním svého příspěvku přečetl popis a kategorii fóra ve kterém ho zveřejňuje.
2.    Na fórum nepatří žádný nevhodný obsah.
3.    Je zakázáno spamovat text příspěvků přílišně stejnými znaky.
4.    Uživatel je povinen své články pojmenovávat tak, aby titulek byl relevantní k obsahu článku.
5.    Tým serveru si vyhrazuje plné právo na smazání, editaci či přesun jakéhokoli příspěvku na fóru.
6.    Je zakázáno vytvářet nerelevantní příspěvky.
7.    Je přísně zakázáno zkracovat odkazy přes stránky, které vyplácejí peněžní hodnoty za kliknutí.
8.    Je zakázáno zveřejňovat stejné příspěvky víckrát.
9.    Je zakázáno tvořit si na webu více účtu za účelem obcházení trestu nebo zvýhodnění sebe sama.
10.    Je zakázáno kopírovat nebo napodobovat obsahy příspěvků jiných uživatelů.
TeamSpeak
1.     Je zakázáno spamovat log serveru opakovanými akcemi.
2.    Je zakázán spam a jiné rušení lidí ve veřejných místnostech.
3.    Je zakázáno pouštět hudbu, pořizovat záznamy a používat měniče hlasu ve veřejných místnostech. (V soukromých místnostech je nahrávání povoleno pouze pod souhlasem přítomných osob.)
4.    Je zakázáno nastavovat nevhodné názvy či descriptiony roomek.
5.    Je zakázáno nastavovat si nevhodný avatar, jméno či description.
6.    Je zakázáno se vydávat za členy A-týmu nebo Influencery.
7.    Vyvolávání konfliktů je zakázáno.
8.    Je zakázáno rozesílat uživatelům programy a jiné modifikace třetích stran.
9.    Je zakázáno bezdůvodné tagování členů týmu.
10.  Posílání 18+ obsahu do veřejných místností je přísně zakázáno!
 
Empire Survival
 1. Anti-AFK zařízení nejsou tolerována.
 2. Je zakázáno obcházet automatický afk kick, který při změně stavu hráče na AFK začne odpočítávat 10 minut, než ho pošle na lobby. Vyhýbání se tomuto odpočtu použitím módů či modifikovaného klienta, jakýmkoli makrem, nebo jinou formou, která zabraňuje afk kicku za účelem výdělku peněz, získávání itemů, rostlin, nebo jiného grindingu tudíž není povoleno.
 3. Na serveru nejsou tolerovány Auto-Fishing zařízení - tj. zařízení s tripwire hookem a hopperem pro sbírání. Také klikání pravým na dveře, příp. trapdoory.
 4. Je zakázáno těžit, griefovat, či jakkoliv ničit přírodu (k těžení slouží těžební světy /tezba)
 5. Je zakázáno griefovat v rámci 4 chunků (64 bloků) kolem měst.
 6. Za town ploty se špatně nastavenými právy, na kterých vznikne jakákoliv újma, nese plnou vinu starosta města.
 7. Veškeré zamčené truhly v přírodě jsou majetkem jejich vlastníka. Aktivní hráč může truhly odemknout v případě delší neaktivity jejich majitele pomocí lock pick klíčů.
 8. Pokud si někdo přes zamčené truhly hráče udělá město, hráč má právo vyžadovat zpět své věci v truhlách do doby, dokud jsou stále jím uzamčené.
 9. Je zakázáno zabít hráče do 6 minut od teleportace, tzv. tp-kill. Tp kill zahrnuje teleportaci k hráči nebo teleportace někoho k Vám použitím tp příkazů (/tpa, /tpahere)
 10. Zvaní někoho, aby se teleportoval na určitou lokaci s plánem ho zavraždit, příp. aby se zabil, je považováno za scam. Pravidlo zahrnuje příkazy jako /t spawn, /home, /back...
 11. Používání disguises při PvP se netoleruje.
 12. Scam je zakázán. Tj. když se hráč jasně zařekne, že poskytne specifický typ a počet věcí nebo službu a následně neposkytne plnou kompenzaci těchto věcí.
 13. Boostování aukcí není povoleno. (tj. přihazování pouze za účelem umělého navýšení ceny)
 14. Jakákoliv forma pastí, společně se zneužíváním práv regionů a jiných serverem chráněných oblastí, je zakázáno.
 15. Všechna místa, kde nemůžete ničit/pokládat bloky, jsou zabrána serverem. Pokud si uděláte město na tomto území, bude násilně smazáno bez jakékoli kompenzace. 
 16. Pravidlo nezabírat serverová území se vztahuje i na End, Nether, a všechny ostatní dimenze
 17. Hráč je povinen před žádáním pomoci vyhledat odpovědi na své otázky v tutoriálech a návodech ve hře přes /info, /tut a na webových stránkách, příp. discordu.
 18. Pokud Vás někdo zabije během AFK módu (/afk) nemáte právo na navrácení věcí. AFKujte tedy v bezpečných oblastech (např. /spawn)
 19. Je zakázáno dát si sethome uvnitř či v blízkém okolí obydlí jiného hráče bez jeho výslovného souhlasu.
 20. Pokud hráč odebere druhému hráči souhlas s udělením sethome v jeho obydlí, je hráč nucen daný home smazat.
 21. Je zakázáno vyhodit hráče z města za účelem zabavení jeho majetku. (věci v truhlách, pecích, postavené bloky apod.)
Oneblock
1.    Pro oneblock platí všechna pravidla towny serveru kromě pravidel: 4,6,7,14,15 a s pozměněným významem pravidel 5,18,19,20
2.    Je zakázáno, aby Váš ostrov nesl nevhodné jméno.
3.    Za ostrov se špatně nastavenými právy, na kterých vznikne jakákoliv újma, nese plnou vinu vlastník ostrova.
4.    Je zakázáno dát si sethome na jiném hráčském ostrově bez vlastníkova výslovného souhlasu.
5.    Pokud vlastník ostrova druhému hráči odebere souhlas s udělením sethome je hráč nucen daný home smazat.
6.    Je zakázáno vyhodit hráče z ostrova za účelem zabavení jeho majetku. (věci v truhlách, pecích, postavené bloky apod.)
 
Fantasy Survival
 1. Je zakázáno těžit, griefovat, či jakkoliv ničit přírodu (k těžení slouží těžební světy /rtp -> tezba, nether, end)
 2. Je zakázáno zabít hráče do 6 minut od teleportace, tzv. tp-kill. Tp kill zahrnuje teleportaci k hráči nebo teleportace někoho k Vám použitím tp příkazů (/tpa, /tpahere)
 3. Je zakázáno griefovat v rámci 2 chunků (32 bloků) kolem residencí.
 4. Je zakázáno vytvářet residence poblíž residencí jiného hráče, za účelem mu uškodit.
 5. Veškeré residence v přírodě se po delší (30denní) neaktivitě jejich vlastníka automaticky mažou. Každý hráč si pak může legálně vše co bylo v residenci přivlastnit.
 6. Zvaní někoho, aby se teleportoval na určitou lokaci s plánem ho zavraždit, příp. aby se zabil, je považováno za scam. Pravidlo zahrnuje příkazy jako /res tp, /home, /back, /pw...
 7. Používání disguises při PvP se netoleruje.
 8. Scam je zakázán. Tj. když se hráč jasně zařekne, že poskytne specifický typ a počet věcí nebo službu a následně neposkytne plnou kompenzaci těchto věcí.
 9. Jakákoliv forma pastí, společně se zneužíváním práv regionů a jiných serverem chráněných oblastí, je zakázáno.
 10. Všechna místa, kde nemůžete ničit/pokládat bloky, jsou zabrána serverem. Pokud si uděláte residenci na tomto území, bude násilně smazáno bez jakékoli kompenzace. 
 11. Pravidlo nezabírat serverová území se vztahuje i na End, Nether, a všechny ostatní dimenze
 12. Hráč je povinen před žádáním pomoci vyhledat odpovědi na své otázky v tutoriálech a návodech ve hře přes /info, /tut a na webových stránkách, příp. discordu.
 13. Za residenci se špatně nastavenými právy, na kterých vznikne jakákoliv újma, nese plnou vinu majitel residence.
 14. Pokud Vás někdo zabije při AFKování, nemáte právo na navrácení věcí. AFKujte tedy v bezpečných, serverem zaručených oblastech (např. /spawn)
 15. Je zakázáno dát si sethome uvnitř či v blízkém okolí obydlí jiného hráče bez jeho výslovného souhlasu.
 16. Pokud hráč odebere druhému hráči souhlas s udělením sethome v jeho obydlí, je hráč nucen daný home smazat.
 17. Je zakázáno vyhodit hráče z residence za účelem zabavení jeho majetku. (věci v truhlách, pecích, postavené bloky apod.)
 18. Je zakázáno zabíjet hráče skrz házení nebezpečných věcí do inventáře (unstable ingoty; uranium; atp..)