Rules

Zde najdete všechna pravidla našich serverů a služeb.
Neznalost pravidel se neomlouvá!


Užitečné odkazy:
Všeobecná pravidla platí pro všechny platfromy projektu Abyssal
 
 1. Registrací v síti Abyssal souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
 2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony EU a České republiky nebo Slovenské republiky.
 3. Veškerá data serveru, jsou majetkem projektu Abyssal a při jakémkoliv úmyslném či neúmyslném poškození nebo ztrátě, nemá hráč právo na náhradu škody jakýmkoliv způsobem.
 4. Za nezletilého hráče a veškeré jeho činy zodpovídá jeho zákonný zástupce.
 5. V případě poskytnutí přihlašovacích údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody.
 6. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat s výhodami na serveru, herními účty, herní měnou a předměty za kteroukoliv reálnou měnu nebo kredity.
 7. Je zakázáno poškozovat server jakýmkoliv způsobem.
 8. Při nalezení chyby na jakékoliv platformě projektu Abyssal je hráč povinen danou chybu ohlásit, nezneužívat a nešířit mezi ostatní hráče.
 9. Je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné či sexuální a neetické chování a vyjadřování narážek přímo na sexuální tématiku či jakoukoli výše zmíněnou jakýmkoliv způsobem.
 10. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti.
 11. Na minecraft serveru a službách s ním souvisejícími, které spadají pod projekt Abyssal, je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
 12. Na všech platformách projektu Abyssal je zakázané psát jinými jazyky, než je čeština, slovenština a angličtina.
 13. V případě poskytnutí přihlašovacích údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody.
 14. Je zakázáno používat nepovolené modifikace hry Minecraft. (Nepovolenými modifikacemi se myslí jakékoliv modifikace, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním. (obecné základně hráčů.))
 15. Hráči, který nemá zakoupenou originální verzi minecraftu v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem s originální kopií hry Minecraft nebude poskytnuta žádná podpora.
 16. Je zakázáno hrát za více než 1 herní účet za účelem získání výhod nebo obcházení trestu.
 17. Je zakázáno používat nevhodný nick či podobný nick člena admin týmu.
 18. Je zakázáno spamovat jak ve veřejném, tak v soukromém chatu projektu Abyssal. Neplatí pro zprávy s prodlevou delší, než je 15 vteřin.
 19. Je zakázáno využívat autoclickerů, maker, tape-ingů a ostatních jakýchkoli ostatních nastavení myši či hry, nebo jakékoli zatěžování myši.
 20. Pro nahlášení hráče slouží tickety na discordu.
 21. Je zakázáno navádět hráče k porušovaní pravidel dále k použití příkazů či klávesových zkratek, které jim mohou uškodit.
 22. Pokud hráč poruší pravidla projektu Abyssal, bude patřičně potrestán dle interní banovací tabulky Admin Teamu. Konečnou sazbu trestu určuje člen, který ho uděluje.
 23. Je zakázáno obviňovat hráče bez důkazu.
 24. Důkazy se rozumí snímky obrazovky nebo videa, která se dají dobře posoudit a zobrazují datum a čas dané události. Nikoliv svědek či vystřižená část logu. Důkaz starší 7 dnů od události, na kterou odkazuje, bude označen za neplatný.
 25. Je přísně zakázáno podávat falešné nebo i jinak upravené důkazy.
 26. Je zakázáno, jakkoliv obcházet trest.
 27. Hráč je povinen nahlásit veškeré jednání druhých hráčů proti pravidlům, kterého je svědkem
 28. Je přísně zakázáno hledat a zneužívat chyb, mezer popř. přejímání významu určitých slov v pravidlech.
 29. Pravidla může vedení kdykoli změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
 30. Hráči mají povoleno publikovat svá videa ze serveru, budou-li videa v souladu s platnými zákony ČR a SR.
 31. Hráč je povinen před požadováním pomoci od členů týmu, vyhledat odpověď na své otázky v tutoriálu a návodech ve hře přes /info, /tutorial, /res help, /menu a na webových stránkách serveru či případně Discordu.
Web a Fórum
 
 1. Po každém uživateli vyžadujeme, aby si před zveřejněním svého příspěvku přečetl popis a kategorii fóra ve kterém ho zveřejňuje.
 2. Na fórum nepatří žádný nevhodný obsah.
 3. Je zakázáno spamovat text příspěvků přílišně stejnými znaky.
 4. Uživatel je povinen své články pojmenovávat tak, aby titulek byl relevantní k obsahu článku.
 5. Tým serveru si vyhrazuje plné právo na smazání, editaci či přesun jakéhokoli příspěvku na fóru.
 6. Je zakázáno vytvářet nerelevantní příspěvky.
 7. Je přísně zakázáno zkracovat odkazy přes stránky, které vyplácejí peněžní hodnoty za kliknutí.
 8. Je zakázáno zveřejňovat stejné příspěvky víckrát.
 9. Je zakázáno tvořit si na webu více účtu za účelem obcházení trestu nebo zvýhodnění sebe sama.
 10. Je zakázáno kopírovat nebo napodobovat obsahy příspěvků jiných uživatelů.
Towny
1. Anti-AFK zařízení nejsou tolerována.
2. Je zakázáno obcházet automatický afk kick, který při změně stavu hráče na AFK začne odpočítávat 10 minut, než ho pošle na lobby. Vyhýbání se tomuto odpočtu použitím módů či modifikovaného klienta, jakýmkoli makrem, nebo jinou formou, která zabraňuje afk kicku za účelem výdělku peněz, získávání itemů, rostlin, nebo jiného grindingu tudíž není povoleno.
3. Na serveru nejsou tolerovány Auto-Fishing zařízení - tj. zařízení s tripwire hookem a hopperem pro sbírání. Také klikání pravým na dveře, příp. trapdoory.
4. Je zakázáno griefovat v rámci 4 chunků (64 bloků) kolem měst.
5. Za town ploty se špatně nastavenými právy, na kterých vznikne jakákoliv újma, nese plnou vinu starosta města.
6. Veškeré zamčené truhly v přírodě jsou majetkem jejich vlastníka. Aktivní hráč může truhly odemknout v případě delší neaktivity jejich majitele pomocí lock pick klíčů.
7. Pokud si někdo přes zamčené truhly hráče udělá město, hráč má právo vyžadovat zpět své věci v truhlách do doby, dokud jsou stále jím uzamčené.
8. Je zakázáno zabít hráče do 6 minut od teleportace, tzv. tp-kill. Tp kill zahrnuje teleportaci k hráči nebo teleportace někoho k Vám použitím tp příkazů (/tpa, /tpahere)
9. Zvaní někoho, aby se teleportoval na určitou lokaci s plánem ho zavraždit, příp. aby se zabil, je považováno za scam. Pravidlo zahrnuje příkazy jako /t spawn, /home, /back...
10. Používání disguises při PvP se netoleruje!
11. Scam je zakázán. Tj. když se hráč jasně zařekne, že poskytne specifický typ a počet věcí nebo službu a následně neposkytne plnou kompenzaci těchto věcí.
12. Boostování aukcí není povoleno.
13. Jakákoliv forma pastí, společně se zneužíváním práv regionů a jiných serverem chráněných oblastí, je zakázáno.
14. Všechna místa, kde nemůžete ničit/pokládat bloky, jsou zabrána serverem. Pokud si uděláte město na tomto území, bude násilně smazáno bez jakékoli kompenzace.
15. Pravidlo nezabírat serverová území se vztahuje i na End, Nether, a všechny ostatní dimenze
16. Hráč je povinen před žádáním pomoci vyhledat odpovědi na své otázky v tutoriálech a návodech ve hře přes /info, /tut a na webových stránkách, příp. discordu.
17. Pokud Vás někdo zabije během AFK módu (/afk) nemáte právo na navrácení věcí. AFKujte tedy v bezpečných oblastech (např. /spawn)
18. Je zakázáno dát si sethome uvnitř či v blízkém okolí obydlí jiného hráče bez jeho výslovného souhlasu.
19. Pokud hráč odebere druhému hráči souhlas s udělením sethome v jeho obydlí, je hráč nucen daný home smazat.
20. Je zakázáno vyhodit hráče z města za účelem zabavení jeho majetku. (věci v truhlách, pecích, postavené bloky apod.)
 
OneBlock
 
 1. Pro oneblock platí všechna pravidla towny serveru kromě pravidel: 4,6,7,14,15 a s pozměněným významem pravidel 5,18,19,20
 2. Je zakázáno, aby Váš ostrov nesl nevhodné jméno.
 3. Za ostrov se špatně nastavenými právy, na kterých vznikne jakákoliv újma, nese plnou vinu vlastník ostrova.
 4. Je zakázáno dát si sethome na jiném hráčském ostrově bez vlastníkova výslovného souhlasu.
 5. Pokud vlastník ostrova druhému hráči odebere souhlas s udělením sethome je hráč nucen daný home smazat.
 6. Je zakázáno vyhodit hráče z ostrova za účelem zabavení jeho majetku. (věci v truhlách, pecích, postavené bloky apod.)
TeamSpeak
 
 1. Je zakázáno spamovat log serveru opakovanými akcemi.
 2. Je zakázán spam a jiné rušení lidí ve veřejných místnostech.
 3. Je zakázáno pouštět hudbu, pořizovat záznamy a používat měniče hlasu ve veřejných místnostech. (V soukromých místnostech je nahrávání povoleno pouze pod souhlasem přítomných osob.)
 4. Je zakázáno nastavovat nevhodné názvy či descriptiony roomek.
 5. Je zakázáno nastavovat si nevhodný avatar, jméno či description.
 6. Je zakázáno se vydávat za členy A-týmu nebo Influencery.
 7. Vyvolávání konfliktů je zakázáno.
 8. Je zakázáno rozesílat uživatelům programy a jiné modifikace třetích stran.
 9. Je zakázáno bezdůvodné tagování členů týmu.
 10. Posílání 18+ obsahu do veřejných místností je přísně zakázáno!
Discord
 
 1. Je zakázána reklama na jiné discord či minecraft servery.
 2. Je zakázáno vydávat se za jinou osobu.
 3. Je zakázáno odesílat nevhodné připomínky, nápady či jiné zprávy.
 4. Je zakázáno se vulgárně/nevhodně vyjadřovat, dávat si nevhodné jméno nebo nevhodný avatar.
 5. Je zakázáno spamovat a masspingovat.
 6. Je zakázáno zbytečné pingování členů týmu.
 7. Je zakázáno zveřejňování nevhodných či vulgárních příspěvků.
 8. V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné či nepříjemné zvuky.
 9. Příkazy pro BOTy směrujte do #boti
 10. Je zakázáno přehlcovat BOTy
 11. Je zakázáno zneužívat podporu.
 12. Uživatel je povinen dodržovat pravidla služby Discord.
 13. Uživatel je povinen poslouchat členy týmu a řídit se jejich pokyny.
Pravidla plateb
 
1.    Veškeré platby provedené v rámci projektu Abyssal.cz jsou automaticky považovány za dobrovolné příspěvky a podporu vývoje serveru.
2.    Veškeré Vaše investice v rámci projektu Abyssal.cz jsou nevratné. Uživatel automaticky při každé platbě souhlasí s těmito podmínkami. Nelze zpětně sumu vymáhat.
3.    Náš projekt není spojen ani žádnou součástí společnosti Mojang Synergies AB
4.    Všechny výhody prodávané za prémiovou měnu (Kredity) jsou plně v souladu s licencí koncového uživatele společnosti Mojang Synergies AB.
5.    Vždy si po sobě důkladně přečtěte text SMS a číslo. Za špatně poslanou SMS server nenese žádnou zodpovědnost.
6.    Jakákoli finanční podpora projektu nechrání hráče před tresty.
7.    Pokud si hráč zakoupí VIP rank několikrát po sobě, doba trvání VIP je automaticky sečtena.
8.    Kredity, VIP ranky a všechny výhody přímo navázané na Váš herní účet nelze přenést na jiný. Výjimku děláme pouze při změně herního jména u originálních minecraft účtů.
9.    Pokud hráč svojí nepozorností zaviní ztrátu svých zakoupených výhod či kreditů nebude mu poskytnuta žádná satisfakce, jelikož se nejedná o chybu serveru.
10.    Vedení serveru si vyhrazuje plné právo změnit výhody VIP, ceny v obchodě, ceny koupi kreditů, obsahů ostatních prodávaných balíčků a výhod.
11.    Vedení projektu si vyhrazuje plné právo kdykoli hráči odebrat jakoukoli část jeho výhod.
12.    Reklamaci lze provést v ticketech na našem webu. https://Abyssal.cz
13.    Provedením platby automaticky souhlasíte s pravidly.
 
Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy)
 
 1. Veškerá data uchovává projekt Abyssal.cz na svých uložištích poskytovaných společnostmi Hicoria.com, CraftingStore.net a GoPay.cz. Data jsou ochráněna proti zneužití a ztrátě.
 2. Na webových stránkách shromažďujeme následující data: přístupová IP adresa, nickname(přezdívka), e-mailová adresa, uživatelsky zvolené heslo a dobrovolně zadané volitelné údaje.
 3. Ke správné funkci webu vám jsou do prohlížeče ukládány soubory cookies, tyto soubory lze kdykoliv z prohlížeče smazat.
 4. E-mailová adresa, kterou zadáte při registraci na našich webových stránkách, nebude nikdy zveřejněna, ale bude dostupná vedení za účelem administračních úkonů.
 5. Volitelná pole si každý uživatel může vyplnit dobrovolně dle sebe. Jsou viditelná pro všechny ostatní uživatele webu.
 6. Na minecraftovém serveru sbíráme následující údaje: přístupová IP adresa, registrační IP adresa, nickname(přezdívka), uživatelsky zvolené heslo, historie chatů, textů na cedulkách, privátních zpráv a zadaných příkazů.
 7. Přístupy k vaším údajům na serveru mají v omezené míře pouze pověření členi týmu.
 8. V obchodě je u každé platby schromažďováno: IP adresa, nickname, e-mailová adresa, unikátní ID transakce a fakturační údaje
 9. Fakturační údaje nijak nevyužíváme. Jediné jejich využití je pouze pro provedení platby přes určité platební metody
 10. ID transakce je neveřejný kód sloužící k identifikaci platby
 11. Na discordu nejsou shromažďována žádná data kromě Vašeho nicku a aktuálního avatara. Změnou avataru dojde automaticky ke smazání předchozího uloženého.
 12. Na teamspeaku jsou shromažďována následující data: nickname(přezdívka), přístupová IP adresa, UUID (Unique Identifier  - sloužící pro Vaši identifikaci).
 13. Podle GDPR má každý uživatel právo podat žádost o výmaz osobních informací z celého projektu Abyssal.cz. Údaje které se nemažou jsou pouze údaje o transakcích za reálné peníze a zabanované IP adresy.
 14. Uživatelé mají právo na sdílení soukromých hlasových či textových zpráv/snímků obrazovky druhých uživatelů bez svolení pouze tehdy, kdy jsou předmětem důkazního materiálu.
Fantasy Survival pravidla platí pro Fantasy Survival server
 
 1. Na Fantasy Survivalu platí všeobecná pravidla.
 2. Je zakázán jakýkoliv grief v přírodě, tj. např. lavacasty, sloupy. Od těžení slouží těžební svět
 3. Neručíme za Slimefun itemy.
 4. Pokud je hráč zabit druhým hráčem v residenci daného hráče, s povoleným PvP v residenci, nebude mu poskytnuta žádná kompenzace.
 5. Všechna místa, kde nemůžete stavět, jsou automaticky vnímána jako území chráněná serverem. Pokud si na těchto místech vytvoříte residenci, či cokoliv jiného, může to být násilně smazáno bez jakékoli formy kompenzace. To samé platí o hlavním ostrově v endu (tj. ostrov na souřadnicích 0;0)
 6. Je zakázáno obcházet Anti-AFK systém zatížením kláves, maker, tapingem, apod..
 7. Přestěhuje-li se hráč z místa na jiné místo, není povinen po sobě zničit svoji starou základnu a uvést přírodu do původního stavu, bydlel-li tam plně a prokazatelně
 8. Hráč nemá právo uložit si home v obydlí druhého hráče bez výslovného souhlasu. Pokud hráč odebere druhému hráči souhlas s udělením sethome v jeho obydlí, je hráč nucen daný home smazat.
 9. Hráč má nárok na své truhly, když mu přes ně někdo založí residenci.
 10. Je zakázáno zabít hráče do 6 minut od teleportu tzv. Tpa-kill. Zahrnuje teleportace k hráči nebo teleportace někoho k vám použitím tpa příkazu (/tpa, /tpahere).
 11. Je zakázáno blokovat cizí residence svojí residencí, či jakkoliv jinak ničit okolí residencí. Minimální odstup je 64 bloků od residence.
 12. Je zakázáno afkovat u všech typů automatických farem.
 13. Je zakázáno prodávat nefunkční itemy a vydávat je za funkční. (druh scamu)
 14. Je zakázáno využívat aukce jako styl propagace warpu, reklamy, nebo prodávat itemy, které mají nevhodný název apod.
 15. Je zakázáno se jakkoliv bugovat mimo mapu a do území, kam není jinak povolen přístup.
 16. Je zakázáno vyhodit hráče z residence za účelem vyvlastnění jeho majetku. (Věci v truhlách, pecích, postavené bloky apod.).
 17. Je povolené PvP, při zabití si hráči nejsou povinní vracet itemy, pokud na tom nejsou předem domluveni.
 18. Je zakázáno vlastnit jakékoli věci nebo určité množství itemů, které nelze získat normálním hraním.
 19. Obcházením a překročením limitů entit na chunk (spawner, item frame atd.) může dojít k jejich odstranění bez nároku na náhradu.
 20. Po 30 dnech neaktivity vám může být vymazána residence a hráčská data
 21. Je zakázáno dělat si claimy na hlavním ostrově v endu
 22. Za chestshopy nesou zodpovědnost jejich majitelé